Privacybeleid

Wij waarderen uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u onze website www.liviton.nl  en / of haar subdomeinen (hierna: “Site”) bezoekt, wanneer u een aankoop doet in onze webshop of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerkt HAN Group BV (“HAN Group BV” of “wij ”) persoonsgegevens. Ook als je solliciteert bij HAN Group BV verwerken wij persoonsgegevens. Verder verwerken wij persoonsgegevens van onze leveranciers. De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert HAN Group BV zich als de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). 
 
Dit privacy beleid is bedoeld om u te informeren hoe HAN Group BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en om u informatie te verstrekken over uw wettelijke rechten onder de AVG. 
 
Wij wijzen erop dat we niet de intentie hebben om persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Aangezien we niet kunnen verifiëren of een persoon ouder is dan 16 jaar, raden we ouders ten zeerste aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. 
 
Als we wettelijk of onder de voorwaarden van een overeenkomst die we met u hebben, moeten verzamelen en u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen we de overeenkomst die we hebben of proberen aan te gaan mogelijk niet uitvoeren. (Bijv. om u producten te leveren die u zou willen bestellen). Als dit het geval is, is het mogelijk dat we de bestelling die je bij ons hebt geplaatst moeten annuleren, maar we zullen je van tevoren op de hoogte stellen. 
 
Het is belangrijk om dit privacy beleid samen met onze gebruiksvoorwaarden en voorwaarden te lezen. We raden u aan dit privacy beleid, de gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden zorgvuldig te lezen. 

HAN Group BV: een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Huissen (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 83140131, handelend onder de handelsnaam “Liviton Professional”. 
 
Als u vragen heeft over ons privacy beleid, over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld of als u uw privacy rechten wilt uitoefenen, vul dan het contactformulier in of neem contact met ons op via het onderstaande adres. 
 
HAN Group BV
Leemansweg 27 G
6827BX ARNHEM

 
Houd er rekening mee dat dit privacy beleid niet van toepassing is op websites van derden die via links of applicaties met deze site zijn verbonden. Door op dergelijke links te klikken, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen uw persoonlijke gegevens op een veilige en zorgvuldige manier behandelen, aangezien we geen controle hebben over deze websites en niet verantwoordelijk zijn voor hun privacy beleid. We raden u daarom aan het privacy beleid van deze websites te lezen voordat u op links klikt of de websites gebruikt die via dergelijke links worden geopend. 
 
Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld 

Wij kunnen de volgende (categorieën) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken indien en wanneer dit nodig is voor onze orderadministratie: 
 
– NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf); 
– Geboortedatum; 
– E-mailadres; 
– Betalingsdetails; 
– Bestelgegevens inclusief bestelgeschiedenis. 
– Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
 
Indien van toepassing: om u als nieuwe klant te registreren: 
 
– Om u te informeren en contact met u op te nemen over uw bestelling, onze producten, bestelmethoden, betalingen en toepasselijke voorwaarden; 
– Levering van bestelde goederen; 
– Geschillenbeslechting inclusief incasso; 
– Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. 
 
 
Wij kunnen de volgende (categorieën) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken indien en wanneer dat nodig is voor onze serviceadministratie: 
 
– NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf); 
– Telefoon nummer; 
– Geboortedatum; 
– E-mailadres; 
– Bestel Details; 
– Betalingsdetails; 
– Serviceverzoeken; 
– Overige persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt in het kader van de afhandeling van het serviceverzoek, zoals bestelgeschiedenis. 
 
 
We verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
– Reageren op vragen; 
– Service verlenen; 
– Loggen van gegevens voor inzicht en verbetering; 
– Aanmaken van vervangende bestellingen; 
– Geschillenbeslechting; 
– Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. 
 
 
Wij kunnen de volgende (categorieën) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken in onze klantmarketingdatabase: 
 
– NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf); 
– E-mailadres; 
– Telefoonnummer; 
– Geboortedatum; 
– Transactiegegevens zoals bestelgeschiedenis; 
– Voor direct marketingberichten: e-mailadres, IP-adres, open ratio en tijdstip van opening, klikratio inclusief tijdstempel met betrekking tot bezochte URL’s in het bericht. 
 
 
We verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
– Verstrekken van informatie over ons en onze producten, inclusief updates over wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en ons privacy beleid; 
– Direct marketing over onze producten en / of diensten, inclusief promoties, prijsvragen, prijstrekkingen en daarmee samenhangende evenementen; 
– Om te analyseren of onze berichten worden geopend en om vast te stellen welke delen van onze berichten het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees; 
– Onderzoek en ontwikkeling; 
– Geschillenbeslechting; 
– Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. 

Van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die bij onze leveranciers werken, kunnen wij indien nodig de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken in onze leveranciersadministratie: 
 
– Naam- en adresgegevens (naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf); 
– Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie); 
– Informatie over uw bedrijf zoals bedrijfsnaam, zakelijk adres, postcode, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer; 
– In sommige gevallen, afhankelijk van het soort dienstverlening: een verklaring van goed gedrag en gegevens met betrekking tot een identiteitsbewijs; 
– Gegevens met het oog op het plaatsen van bestellingen of het kopen van diensten; 
– Gegevens voor het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het verrichten van betalingen, inclusief bankrekeningnummers; 
– Overige gegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving 
 
 
We verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
– Bestellingen plaatsen en inkoopdiensten; 
– Berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen; 
– Het innen van vorderingen, waaronder het in handen geven van deze vorderingen aan derden en andere interne beheersactiviteiten; 
– Het regelen van het transport van te leveren goederen en diensten aan de betrokken partijen; 
– Het onderhouden van contacten tussen ons en klanten of leveranciers; 
– Geschillenbeslechting en audits; 
– meewerken aan de heffing of inning van belastingen; 
– Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. 

Als je solliciteert bij HAN Group BV, kunnen wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken indien en wanneer dat nodig is voor de afhandeling van je sollicitatie: 
 
– Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, adres, postcode, stad; 
– Telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke informatie die nodig is voor communicatie; 
– Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit; 
– Inhoud van je cv, opleidingsniveau, arbeidsverleden, referenties en beschikbaarheid; 
– uw redenen om te solliciteren; 
– Informatie over de functie waarop u heeft gesolliciteerd; 
– Bankrekeningnummer (alleen voor onkostenvergoeding). 
 
 
We verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 
 
-Het beoordelen van de geschiktheid van de betrokkene voor een vacature of mogelijk vacante functie (werving en selectie), inclusief het behandelen van aanverwante vragen en klachten; 
– Omgaan met gemaakte kosten; 
– Interne controles en zakelijke beveiligingsdienst; 
– Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. 
 
 
Meldingen en mededelingen van onze site 
Communicatie over onze producten en / of diensten 
 
We zullen u van tijd tot tijd e-mailmeldingen en gratis nieuwsbrieven sturen met aanbiedingen, suggesties en andere informatie. Sommige meldingen zijn berichten met betrekking tot ons en onze diensten, inclusief bevestigingen van bestellingen voor onze producten. U kunt zich “afmelden” voor het ontvangen van dergelijke berichten door de instructies voor “Uitschrijven” in de e-mail te volgen. 

We sturen ook mededelingen die vereist zijn voor wettelijke of veiligheidsdoeleinden. Bepaalde meldingen worden bijvoorbeeld verzonden voor uw eigen bescherming. In andere gevallen omvatten deze meldingen wijzigingen in verschillende juridische overeenkomsten, zoals het privacy beleid of de servicevoorwaarden. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor dergelijke e-mails. 

 Als u wilt dat wij uw persoonlijke informatie en uw account verwijderen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. We zullen stappen ondernemen om uw informatie zo snel mogelijk te verwijderen, maar sommige informatie kan in gearchiveerde / reservekopieën blijven voor onze administratie of zoals anderszins vereist door de wet. U mag geen informatie verwijderen met betrekking tot onze communicatie met betrekking tot de specifieke Services die we u bieden als u dergelijke Services wilt blijven ontvangen, inclusief bestellingen van onze producten. Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens is onderhevig aan onze verplichtingen zoals uiteengezet in de sectie met betrekking tot het bewaren van persoonlijke gegevens. 

Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen, kan Klarna (onder haar gerechtvaardigde belang) een kredietcontrole uitvoeren of de betalingsinformatie die is verzameld uit betalingen aan een externe kredietinstelling, uitgeven voor het verwerken van betalingsinformatie. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken.  

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden: 
 
– Wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele handelingen op uw verzoek, bijv. we hebben uw gegevens nodig om uw bestelling te kunnen afhandelen; 
– Wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
– Wanneer dit nodig is om onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij te behartigen, bijv. om onze relatie met u te beheren; 
– Met uw toestemming, b.v. wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. 
 
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij dit apart bij u opvragen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 
 
Als u specifieke vragen heeft over de juridische gronden waarop bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt, voorzien wij u graag van aanvullende informatie en kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

We maken uw informatie niet bekend aan derden (‘ontvangers’ in de zin van privacywetgeving), tenzij dit nodig is voor de juiste uitvoering van de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Bijvoorbeeld: om uw bestelling uit te voeren, moeten we uw gegevens delen met betalingsproviders en transportbedrijven. Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, zoals hostingproviders, e-maildiensten en (andere) softwareleveranciers, betaaldienstverleners, transportbedrijven, advocaten etc. Verder kunnen wij uw gegevens indien nodig delen om de rechten te verdedigen. Of eigendom van HAN Group BV, en indien nodig om de persoonlijke veiligheid, eigendommen of andere rechten van het publiek te beschermen, HAN Group BV, of haar klanten of medewerkers. 
 
De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Indien deze partijen worden aangemerkt als ‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving, zorgen wij ervoor dat met deze partijen een verwerkers overeenkomst wordt gesloten die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de AVG. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegenomen bij de overname van HAN Group BV een verkoop van (een deel van) HAN Group BV; een fusie of fusiebetrokkenheid; tijdens een faillissement; ontbinding of andere overgang van ons bedrijf. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar of opvolger om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening kan worden voortgezet. 
 
Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt dan geboden door de Europese wetgeving. In dat geval zal HAN Group BV ervoor zorgen dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een modelcontract dat voor dat doel is opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie. 

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer in identificeerbare vorm bewaren dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid. 
 
De persoonsgegevens in onze orderadministratie worden in principe uiterlijk twee jaar nadat de betreffende order is verwerkt verwijderd. De persoonsgegevens die worden gebruikt voor website-analyse worden maximaal 24 maanden bewaard. De persoonsgegevens in onze serviceadministratie en klantmarketingdatabase worden vijf jaar na afsluiting van het klantenbestand bewaard. Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor nieuwsbriefinschrijvingen wordt verwijderd uit onze mailinglijst zodra u ervoor kiest om u uit te schrijven. 
 
De persoonsgegevens van leveranciers worden in principe uiterlijk twee jaar nadat de betreffende bestelling is verwerkt verwijderd. 
 
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor uw sollicitatie worden tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaard. U kunt ervoor kiezen om ons uw toestemming te geven om uw persoonsgegevens gedurende één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure te bewaren. Hierdoor kunnen wij contact met u opnemen als er vacatures beschikbaar komen die voor u interessant kunnen zijn. De persoonsgegevens die je in het kader van je sollicitatie hebt verstrekt, worden onderdeel van je personeelsdossier wanneer je gaat werken bij HAN Group BV. 
 
Naast de bovengenoemde bewaartermijnen, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten, zoals het bewaren van bepaalde boekhoudgegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van het jaar waarin de relevante gegevens hun verloren hebben. Actueel belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering in verband met onze fiscale bewaarplicht voortvloeiend uit artikel 52 van de Wet op de rijksbelastingen. 
 
De specifieke bewaartermijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, kunnen langer worden of er kunnen wettelijke bewaartermijnen van toepassing worden waaraan we moeten voldoen. We kunnen persoonsgegevens ook voor een langere periode bewaren als dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals wanneer dit nodig is voor het beslechten van juridische geschillen. 

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de kans op misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verkleinen. Onze medewerkers en zakenpartners zijn tot geheimhouding verplicht en houden zich aan instructies gericht op een adequate bescherming van uw persoonsgegevens. 
 
We hebben procedures om met inbreuken in verband met persoonsgegevens om te gaan en zullen u en de toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk als we hier wettelijk toe verplicht zijn. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of indien u vermoedt of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@liviton.nl. 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons: 
 
– het recht om te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in uw persoonsgegevens; 
– het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn; 
– het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (‘recht om te worden vergeten’); 
– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 
– het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd; 
– het recht op ontvangst of overdracht van uw persoonsgegevens door of aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm (‘recht op data portabiliteit’). 
 
Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via het adres vermeld in het gedeelte ‘Contact’. 
 
Houd er rekening mee dat om fraude en misbruik te voorkomen, we mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek. Als u persoonlijke gegevens die aan een cookie zijn gekoppeld wilt inzien, zorg er dan voor dat u een kopie van de betreffende cookie bijvoegt. U vindt de cookie in uw browser instellingen. 
 
Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek laten wij u weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen met twee maanden worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer een ingewikkeld verzoek wordt gedaan. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij uw verzoek onder bepaalde omstandigheden weigeren. Als we dat doen, zullen we de redenen voor de weigering toelichten. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij dit verzoek altijd respecteren. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over uw privacy rechten. 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zullen wij onze uiterste best doen om deze samen met u op te lossen. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in dat land. 
 
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 
 
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; 
 
Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; 
 
Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking 
– het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; 
– een wettelijke verplichting na te komen; 
– om redenen van algemeen belang, of 
– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; 
 
Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover 
– de juistheid van de gegevens ontkent; 
– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; 
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of 
– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; 
 
Conform art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; 
 
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor. 

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen en zullen altijd de meest recente versie van dit privacy beleid op onze website plaatsen. Als er substantiële wijzigingen worden aangebracht die een of meer betrokkenen aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zullen we ernaar streven de relevante betrokkenen onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 01-12-2021.

Gratis verzending vanaf €50 binnen NL en €100 voor de rest van Europa